Vreedzame school

• constructief conflicten op te lossen
• verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar
• open te staan voor verschillen tussen kinderen