panerai watches replicas Basisschool de Klaverwoid

Op de Klaverwoid dragen we bij aan het opgroeien tot een gelukkige wereldburger. Als wereldburger maak je actief onderdeel uit van je omgeving, de samenleving en de hele wereld.

We zijn een kleine openbare basisschool in Twisk, waar onze kracht ligt in de kleinschaligheid. Onze parels daarbij zijn:
- We laten iedereen zichzelf zijn
- We zijn trots op ons pedagogisch handelen
- We focussen op kennisoverdracht
- We geven krachtige instructie
- We zijn de verbindende factor in het dorp.