Onze school

Onze school geeft ook onderdak aan de peuterspeelzaal Berend Botje. De peuterspeelgroep heeft een goede samenwerking tussen pedagogisch medewerkers en kleuterleerkrachten van de school en hebben samen een warme overdracht. De openbare jeugdbibliotheek voor 0 t/m 14 jaar is in onze school gevestigd.